Kv Smeden

Lokalanpassning

Slutförande av en större entreprenad där vi målade bland annat reception och väggfonder med annorlunda avslut.
Uppdraget innefattar spackling och målning av väggar.

Beställare Veidekke Entreprenad